40055
40055
friartikkel
2011-09-30T16:10:00.000Z
no

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2006

Publisert:

Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3).

Kontakt