41881
41881
friartikkel
2011-10-07T18:53:00.000Z
no

Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 2002

Publisert:

Disse publikasjonene inneholder statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen. Varefortegnelsen er i samsvar med varespesifikasjonene i tolltariffen. Denne bygger igjen på den internasjonale statistikk- og tollnomenklatur, Det harmoniserte system (HS). Det er under utformingen av varefortegnelsen også tatt omsyn til FNs Standard International Trade Classification (SITC-Rev. 3).

 

Kontakt