40052
40052
friartikkel
2011-09-30T16:14:00.000Z
no

Varefortegnelse utenrikshandelen 2006

Endringer i den statistiske varefortegnelsen fra 1. januar 2006

Publisert:

Varenummer utgår

Nytt nr. med innhold som før

Nytt nr. med nytt innhold

Tidligere nr. med nytt innhold

Mengdeenhet

Merknader

   

0201.2002

 

kg

Tidligere del av 0201.2009

   

0201.2003

 

kg

Tidligere del av 0201.2009

     

0201.2009

kg

 
   

0202.2002

 

kg

Tidligere del av 0202.2009

   

0202.2003

 

kg

Tidligere del av 0202.2009

     

0202.2009

kg

 

0302.2105

     

kg

 

0302.2106

     

kg

 

0302.2107

     

kg

 
   

0302.2103

 

kg

Tidligere 0302.2105 og del av 0302.2107

   

0302.2104

 

kg

Tidligere 0302.2106 og del 0302.2107

0303.7501

     

kg

 

0303.7509

     

kg

 
   

0303.7500

 

kg

Tidligere 0303.7501 og 0303.7509

0304.1051

     

kg

 

0304.1059

     

kg

 
   

0304.1050

 

kg

Tidligere 0304.1051 og 0304.1059

0304.1081

     

kg

 

0304.1089

     

kg

 
   

0304.1080

 

kg

Tidligere 0304.1081 og 0304.1089

0304.1092

     

kg

 
     

0304.1099

kg

Tidligere 0304.1092 og 0304.1099

0306.2200

     

kg

 
   

0306.2201

 

kg

Tidligere del av 0306.2200

   

0306.2209

 

kg

Tidligere del av 0306.2200

     

0602.9042

 

Tidligere del av 0602.9050 - 0602.9069

     

0602.9050

   
     

0602.9061

   
     

0602.9062

   
     

0602.9063

   
     

0602.9064

   
     

0602.9065

   
     

0602.9066

   
     

0602.9067

   
     

0602.9068

   
     

0602.9069

   

1604.1904

         
     

1604.1905

 

Tidligere 1604.1904 og 1604.1905

2001.9062

         
 

2001.9091

     

Tidligere 2001.9062

2001.9063

         
 

2001.9092

     

Tidligere 2001.9063

2001.9090

         
 

2001.9099

     

Tidligere 2001.9090

2303.1010

     

kg

 
 

2303.1011

   

kg

Tidligere del av 2303.1010

 

2303.1012

   

kg

Tidligere del av 2303.1010

 

2303.1019

   

kg

Tidligere del av 2303.1010

2812.9000

         
   

2812.9001

   

Tidligere del av 2812.9000

   

2812.9009

   

Tidligere del av 2812.9000

Kontakt