92649_tabell_148403_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92649_tabell_148403
statistikk
2013-11-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
false

Utenrikshandel med vareroktober 2013, foreløpige tall

Innhold

Eksport av varer, varegrupper etter SITC.
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kronerEndring i prosent
Oktober 2012Oktober 2013Oktober 2012 - Oktober 2013Hittil i årOktober 2012 - Oktober 2013
Oktober 2012Oktober 2013
I alt82 06575 643-7,8783 871740 267-5,6
 
0 Matvarer og levende dyr5 7137 55432,243 81850 82416,0
00 Levende dyr, utenom gruppe 03336,02522-12,4
01 Kjøtt og kjøttvarer2617-34,614017424,2
02 Meierivarer og egg525914,750560219,1
03 Fisk, krepsdyr, bløtdyr5 3767 13632,741 08547 42915,4
04 Korn og kornvarer22249,31771854,3
05 Grønnsaker og frukt151611,411414627,4
06 Sukker, sukkervarer og honning85-38,56054-8,8
07 Kaffe, te, kakao, krydderier313819,722725010,1
08 Dyrefor (unntatt umalt korn)12714615,19921 0758,4
09 Forskjellige matvarer54109104,349488779,6
 
1 Drikkevarer og tobakk6968-2,4510463-9,3
11 Drikkevarer6968-2,1507461-9,1
12 Tobakk og tobakksvarer00-65,132-34,4
 
2 Råvarer (ikke spiselige), ekskl. brenselsstoffer1 5411 534-0,512 57712 330-2,0
21 Huder, skinn og pelsskinn, rå325055,430143544,5
22 Oljefrø og oljeholdige frukter00324,121-47,2
23 Rågummi43-25,419205,0
24 Tømmer, trelast og kork14322155,11 4361 78824,5
25 Papirmasse og papiravfall282224-20,62 6622 587-2,9
26 Tekstilfibrer, ikke spunnet el. vevd182012,613315314,5
27 Rå gjødningsstoffer og rå mineraler22927017,82 1972 3105,1
28 Malmer og avfall av metall794714-10,15 6294 816-14,4
29 Animalske og vegetabilske råvarer4032-19,519722011,8
 
3 Brenselstoffer, smøreoljer, elektrisk strøm56 51448 223-14,7548 527498 958-9,0
32 Kull, koks og briketter193425120,256579340,2
33 Mineralolje og mineraloljeprodukter32 63526 343-19,3315 986279 770-11,5
34 Gass, naturlig og tilvirket23 28121 153-9,1227 654214 682-5,7
35 Elektrisk strøm404302-25,34 3223 714-14,1
 
4 Animalske og vegetabilske oljer, fett og voks161124-23,21 4681 379-6,1
41 Dyrefett og -oljer8561-27,86777155,6
42 Faste vegetabilske fett og oljer, raffinert eller fraksjonert4843-11,8500400-20,0
43 Animalske eller vegetabilske fett og oljer, bearbeidet2820-28,8291265-9,1
 
5 Kjemiske produkter3 4623 5372,234 22234 5741,0
51 Organiske kjemiske produkter9209543,87 5269 55827,0
52 Uorganiske kjemiske produkter49155813,84 9674 791-3,5
53 Farge- og garvestoffer9010314,11 1311 1703,4
54 Medisiner, farmasøytiske produkter444444-0,13 6943 8203,4
55 Flyktige oljer, rengjøringsprodukter10212724,79049828,6
56 Kunstgjødsel::::::
57 Plastråstoffer385378-1,64 1303 803-7,9
58 Plast, halvfabrikata749121,89031 05416,7
59 Kjemiske produkter ikke ellers nevnt956882-7,810 9679 396-14,3
 
6 Bearbeidde varer gruppert hovedsakelig etter materiale5 9585 784-2,958 87356 924-3,3
61 Lær, lærvarer og beredte pelsskinn5996,98668-20,4
62 Varer av gummi, i.e.n.576513,648859020,8
63 Varer av tre og kork(unntatt møbler)110106-3,9996915-8,1
64 Papir, papp og varer455411-9,74 2023 639-13,4
65 Tekstilgarn, -stoffer og -varer9111323,39559630,8
66 Varer av ikke-metalliske mineraler136121-10,91 1611 103-5,0
67 Jern og stål1 119998-10,810 7079 660-9,8
68 Metaller, unntatt jern og stål3 1833 147-1,133 97630 168-11,2
69 Varer av metaller, i.e.n.8028151,66 3019 81955,8
 
7 Maskiner og transportmidler5 9536 5249,662 04164 7364,3
71 Kraftmaskiner og -utstyr57965513,15 8576 2466,6
72 Maskiner for spesielle industrier1 3871 239-10,613 17513 2150,3
73 Metallbearbeidingsmaskiner7727-64,3545277-49,2
74 Andre industrimaskiner og -utstyr1 3811 79229,713 97615 39510,2
75 Kontormaskiner, databehandlingsutstyr15718920,81 6381 80310,1
76 Telekommunikasjonsapparater425423-0,44 1193 821-7,2
77 Elektriske maskiner og apparater1 1641 016-12,810 08811 95218,5
78 Kjøretøyer for veg43455427,74 0874 2654,3
79 Andre transportmidler34962779,58 5567 763-9,3
 
8 Forskjellige ferdigvarer2 4932 216-11,119 42218 954-2,4
81 Prefabrikerte bygninger113107-5,1899801-11,0
82 Møbler og deler249230-7,72 2942 174-5,3
83 Reiseeffekter, vesker og liknende5756,9374316,8
84 Klær og tilbehør til klær9510712,26046202,6
85 Fottøy182643,31141172,2
87 Vitenskapelige og tekniske instrument1 0661 1124,39 0279 7307,8
88 Fotografiske og optiske artikler, ur2626-0,71921972,3
89 Forskjellige ferdige varer, i.e.n.920601-34,86 2545 273-15,7
 
9 Andre varer og transaksjoner20081-59,52 4131 126-53,3
91 Pakkepost ikke gruppert på vareslag00.00.
93 Spesielle transaksjoner og varer ikke gruppert etter art00.00-100,0
96 Mynter (unntatt gullmynter) som ikke er lovlige betalingsmidler11-35,614159,5
97 Gull, ikke -monetært (unntatt gullmalm og konsentrater)19880-59,72 3981 111-53,7

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB