83747
83747
friartikkel
2012-11-16T14:10:00.000Z
no

Opplysningstjenesten for utenrikshandelen

Publisert:

Kontakt Opplysningstjenesten for utenrikshandel for spørsmål og veiledning i statistikken, bestilling av data samt prisforespørsler.
utenrikshandel@ssb.no, telefon 21 09 47 53.

Kontakt