239592
239592
friartikkel
2015-09-17T14:16:00.000Z
no

Enkel veiledning i uttak av import- og eksportdata etter tolltariffen (HS)

Publisert:

Hvis du ikke kjenner til varenummeret/tolltariffnummeret du ønsker data for, se Finn riktig varenummer (tolltariffnummer)

Her er en liste over ofte etterspurte varer - varenumre

Inngang til Statistikkbanken finner du enten fra SSBs hjemmeside eller via Månedsstatistikk for utenrikshandel med varer http://www.ssb.no/muh - "Finn flere tall".

I tabellsettet velger eller merker du de verdiene du ønsker opplysninger om. Du må velge verdi(er) i alle «variabelboksene». Dersom du ikke velger verdi for land, vil du få total import eller total eksport for den/de valgte varen(e). Når du har valgt/merket verdier trykker du på «Vis tabell» nederst til venstre i skjermen. Store uttak må lastes ned i andre format enn Excel, mer informasjon, se Om statistikkbanken.

Noen «Variabelbokser» har nedtrekksmenyer med undergrupperinger av varer eller land. Verdilistene med varenummer og varetekst har i utgangspunktet liten plass, men du kan utvide boksen og se hele teksten ved å holde musepekeren nede over den røde pilen og dra mot høyre.HS-uttak

Innen variabelen Varenummer er varene gruppert. Dersom du ønsker data for varer innen én av gruppene, klikker du på denne og merker de ønskede varene, eller du kan søke etter varen under arkfanen «Velg via søk». Ønsker du i samme uttrekk å ta ut data for varer innen flere av varegruppene, må du bruke arkfanen «Velg via søk». I variabelen «varenummer» kan du søke på et konkret varenummer, starten på et varenummer eller på en varebetegnelse (f.eks. laks, skurtømmer, sko ). I trefflisten merker du de varene du ønsker data for og klikker «Velg». Når du er ferdig med å velge varer går du tilbake til tabellsettet ved å klikke på arkfanen «Min tabell» og fortsetter å merke/velge verdier i de gjenstående variabelfeltene. Trykk til slutt på «Vis tabell».

Endre oppsettet på tabellen

Tabellen kan endres ved hjelp av roteringspilene. Under «Roter fritt» bestemmer du selv hvilke variable du vil ha i x- og y-aksen, samt rekkefølgen på dem. Du merker den variabelen du ønsker flyttet og klikker på retningspilen. Dersom den ferdige tabellen din inneholder mange rader med nullverdier, kan disse fjernes ved å velge «fjern rader med bare nuller» under «Rediger tabell».

Laste ned tabell

Den ferdige tabellen kan lastes ned i ulike formater, men dersom du har redigert tabellen og ønsker den lastet ned i f.eks. Excel, fungerer det best om du klipper og limer tabellen over i regnearket fordi det ved nedlasting ikke tas hensyn til redigering.

Lagre søk for senere uttak og abonnement på utenrikshandelsstatistikk

Som registrert bruker under Mitt SSB kan du lagre tabelloppsettet ditt for senere gjenbruk. Et tabelloppsett kan også være nyttig som utgangspunkt for uttak av tilsvarende data, f.eks. samme vareutvalg for andre land, andre år og lignende. Data kan da tas ut som enkeltuttak eller lagres som et nytt tabelloppsett med et annet navn for senere bruk. Under Mitt SSB kan du også abonnere og få tilsendt varslinger eller nyhetsartikler for valgte tema på SSB.no.

 

Kontakt