239605
239605
friartikkel
2015-09-17T14:13:00.000Z
no

Tilbakeføring av egen bedrifts import- og eksportdata

Publisert:

Fra 2017 tilbyr Tolletaten en tolldeklarasjonsoversikt som en ny tjeneste i Altinn. Formålet med løsningen er å gi alle virksomheter som er registrert i Enhetsregistret oversikt over egne tolldeklarasjoner. For å få utlevert eksport- og importdata som bedriften har rapportert, må det rettes en henvendelse til Tollvesenet.

 

Kontakt