239595
239595
friartikkel
2015-09-17T14:15:00.000Z
no

Finn riktig varenummer (tolltariffnummer)

Publisert:

For å ta ut detaljerte handelsdata må du kjenne til varens tolltariffnummer. Varenumre kan endre innhold over tid, eller splittes opp for å skille ut spesielle produkter. For å ta ut data for flere år må du vite om varenummeret har vært i bruk i den etterspurte perioden og om det har omfattet de samme produktene.

  • Finn varenummer. Før du går i gang med å hente ut statistikk for enkeltvarer er det best å ha tilgjengelig de varenumrene du søker informasjon om. Dette finner du via kapittelinndelingen i tolltariffen (pdf-utgaven) eller du kan søke på varetekst (ctrl. F) i pdf-utgaven av Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen. Dersom du skal ha data for flere år er det viktig å notere det/de varenumrene som var gyldige i det tidsspennet du ønsker data for. Trenger du mer informasjon om varenumre kan du konsultere Kommentarene til tolltariffen, HS-kommentarene eller kontakte Opplysningstjenesten for utenrikshandel.

Her er en liste over ofte etterspurte varer - varenumre

  • Endrede og nye varenumre. Varenumrene revideres i takt med samfunnets behov for bedre spesifisering av handelsvarene. Internasjonalt foretas nødvendige tilføyelser, opphør eller oppsplittinger i varenummerutvalget hvert 5. år, mens nødvendige endringer nasjonalt gjøres hvert år (gjelder 7. og 8. siffer). På siden Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ligger det en detaljert varefortegnelse som inneholder alle varenumre som har vært i bruk siden 1988 med informasjon om hvilke år de enkelte numre var i bruk. På varefortegnelsessiden finner du også informasjon om varenumre som er endret – hvilke oppsplittinger som er gjort, nye varenumre og hvilke numre som erstatter tidligere varenumre med mer.
  • Lagre tabelloppsett. Dersom du har behov for å ta ut statistikk for samme varer eller varegruppe og/eller land jevnlig, bør du registrere deg som bruker under Mitt SSB slik at du kan gjenbruke tabelloppsettene dine. Under Mitt SSB kan du også sette opp abonnement på nyheter fra SSB – blant annet utenrikshandelsstatistikk.

Kontakt