239606
239606
friartikkel
2015-09-17T14:12:00.000Z
no

Veiledning i og bestilling av utenrikshandelsstatistikk

Publisert:

Kontakt Opplysningstjenesten for utenrikshandel for veiledning i statistikken og hjelp til uttak av data samt bestilling av data. Data kan f.eks. aggregeres etter ulike kriterier; egendefinerte grupperinger av varer, landgrupperinger samt eksport og import av varer etter transportmåte og ulike perioder m.m. Dersom det i datamaterialet kan være mulig å gjenkjenne enkeltaktører kan vi ikke tilby data. Pris for et oppdrag eller abonnement vil være avhengig av arbeidsomfanget, ønsket datamengde og periodisitet. Utenrikshandelsdata kan bestilles for engangslevering eller som et løpende abonnement ; månedlig, kvartals, halvårlig eller årlig levering. Abonnementer sendes ut per e-post på samme tidspunkt som nye månedstall publiseres.

Kontakt