Tabell 1: Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Kroner

Tilbake til artikkelen

Tabell 1: Eksport av våpen og ammunisjon i følge tolldeklarasjoner, i alt og etter varegruppe. Kroner
  2015 2016 2017 2018 2019 Sum 2015-2019
Bomber, granater, torpedoer, miner, raketter ol. Krigsmateriell samt deler 1 259 330 238 740 066 118 1 120 266 506 977 971 536 898 101 108 4 995 735 506
Patroner og deler, unntatt til boltepistoler og annet verktøy/patroner med og uten blyhagl/luftgeværkuler 523 005 064 467 178 682 595 834 696 776 128 139 473 840 928 2 835 987 509
Stridsvogner og andre motordrevne, pansrede stridskjøretøy, også utstyrt med våpen, samt deler til slike kjøretøy etc. 25 932 446 74 801 306 70 595 730 23 776 639 67 156 997 262 263 118
Våpen og våpendeler 587 185 353 626 692 590 1 620 584 784 779 011 762 486 737 043 4 100 211 532
Andre varer innenfor avgrensningen 3 551 861 5 263 030 3 237 096 9 781 502 3 820 517 25 654 006
Militærutstyr i alt 2 399 004 962 1 914 001 726 3 410 518 812 2 566 669 578 1 929 656 593 12 219 851 671

Kontakt