Alt innhold for området utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Foreldrebetaling i barnehagar auka 1,5 prosent

  Eit gjennomsnittleg norsk hushald betalte drygt 2 800 kroner i månaden for ein barnehageplass med kostpengar og andre utgifter i 2019, ein auke på 1,5 prosent frå året før.

  Artikkel
 • Fortsatt flest utdannet i helsefag

  Over 11 600 grader i høyere utdanning ble avlagt i helse-, sosial-, og idrettsfag i løpet av studieåret 2017/18. Helsefagene er dermed fremdeles fagfeltet med flest fullførte utdanninger, selv om antallet nyutdannede leger har gått ned.

  Artikkel
 • Norge bruker mest på de minste

  De årlige kostnadene per barnehagebarn er større i Norge enn i de andre nordiske landene. Finland bruker minst, mens gjennomsnittet for alle OECD-landene er langt mindre.

  Artikkel
 • Over 16 000 fagskolestudenter

  Høsten 2018 var det 16 300 studenter i fagskoleutdanning i Norge. Over halvparten av studentene var 30 år eller yngre, men det var store forskjeller mellom toårige og kortere fagskoleutdanninger.

  Artikkel
 • Foreldrebetaling i barnehager, januar 2019

  Rapporter 2019/9

  Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører en årlig undersøkelse av foreldrebetalingen for fulltidsopphold i private og kommunale barnehager. Undersøkelsen er nå basert på en totaltelling av barnehagene i landet, samt detaljert rapportering fra all...

  Publikasjon
 • Nedgang i kursvirksomheten

  I 2018 ble det avholdt 43 300 tilskuddsberettigede kurs med til sammen 478 500 deltakere i regi av studieforbundene. Det var lavest antall kurs siden 2013 og lavest antall deltakere siden 2012.

  Artikkel
 • Flere vil bli lærere i grunnskolen

  Selv med strengere karakterkrav og lenger studium lokker grunnskolelærerutdanningen til seg flere studenter. Antall studenter økte med 400 fra 2017 til 2018 – mest av alle lærerutdanningene.

  Artikkel
 • Bruker nærmere 200 milliarder på utdanning

  De totale driftsutgiftene til utdanning utgjorde 198,6 milliarder kroner i 2016, som tilsvarer 6,4 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i Norge. Nærmere 80 prosent av utdanningskostnadene var knyttet til offentlige utdanningsinstitusjoner.

  Artikkel
 • Lærerkompetanse i grunnskolen

  Notater 2019/13

  Denne dokumentasjonsrapporten beskriver gjennomføringen av undersøkelsen Lærerkompetanse i grunnskolen 2018 (KIG 2018).

  Publikasjon
 • Videregående opplæring størst på nettskolene

  I løpet av skoleåret 2017/18 var det knapt 19 400 kursdeltagelser ved nettskoler i Norge. 48 prosent av disse var deltagelser på kurs i fag eller kombinasjoner av fag innenfor videregående opplæring.

  Artikkel
 • Uflaks med eksamenstrekningen i videregående skole fører til frafall

  Ny studie viser at å bli trukket til skriftlig eksamen øker risikoen for å stryke og gjør at svakere studenter ikke klarer å fullføre videregående skole.

  Artikkel
 • Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram

  Siden 2010 har andelen mannlige elever i tradisjonelt kvinnedominerte utdanningsprogram økt. I helse- og oppvekstfaget har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018.

  Artikkel
 • Norge på kurs- og seminartoppen i Europa

  Norge er blant landene der størst andel av befolkningen deltar på kurs, konferanser og seminarer. Men vi bruker mindre tid på denne typen opplæring.

  Artikkel
 • 11 prosent av overskuddet til utbytte

  Overskuddet for private barnehager i 2017 endte på til sammen 1,2 milliarder kroner og av dette ble 11 prosent overført til eierne som utbytte. Sju av ti private barnehager oppnådde et positivt årsresultat.

  Artikkel
 • Nasjonale prøver: Foreldrenes utdanning spiller stor rolle

  Elever som gjør det bra på én av de nasjonale prøvene, gjør det ofte bra også på de andre. Sammenhengen mellom elevenes mestringsnivå og foreldrenes utdanning er også tydelig.

  Artikkel