219335_tabell_not-searchable
/utdanning/statistikker/barnehager/aar-endelige
219335_tabell
statistikk
2015-05-04T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor;Svalbard
no
false
Formålet med barnehagestatistikken er å gi informasjon om utviklingen i antall barnehager, barn i barnehager og ansatte i barnehager.

Barnehager2014

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Hovedtall - barnehagerfullscreen-iconHovedtall - barnehagerexcel-iconHovedtall - barnehagercsv-iconHovedtall - barnehager
Tabell 2Barnehager, barn og ansatte, etter fylke.fullscreen-iconBarnehager, barn og ansatte, etter fylke.excel-iconBarnehager, barn og ansatte, etter fylke.csv-iconBarnehager, barn og ansatte, etter fylke.
Tabell 3Barn i barnehager, etter alder og fylkefullscreen-iconBarn i barnehager, etter alder og fylkeexcel-iconBarn i barnehager, etter alder og fylkecsv-iconBarn i barnehager, etter alder og fylke
Tabell 4Barn i barnehager, etter oppholdstid per uke, barnehagens eierforhold og fylkefullscreen-iconBarn i barnehager, etter oppholdstid per uke, barnehagens eierforhold og fylkeexcel-iconBarn i barnehager, etter oppholdstid per uke, barnehagens eierforhold og fylkecsv-iconBarn i barnehager, etter oppholdstid per uke, barnehagens eierforhold og fylke
Tabell 5Barn i barnehager, etter oppholdstid per uke og dekningsgrad for ulike aldersgrupper.fullscreen-iconBarn i barnehager, etter oppholdstid per uke og dekningsgrad for ulike aldersgrupper.excel-iconBarn i barnehager, etter oppholdstid per uke og dekningsgrad for ulike aldersgrupper.csv-iconBarn i barnehager, etter oppholdstid per uke og dekningsgrad for ulike aldersgrupper.
Tabell 6Ansatte og årsverk i barnehage, etter stilling og fylkefullscreen-iconAnsatte og årsverk i barnehage, etter stilling og fylkeexcel-iconAnsatte og årsverk i barnehage, etter stilling og fylkecsv-iconAnsatte og årsverk i barnehage, etter stilling og fylke
Tabell 7Ansatte i barnehager, etter stilling og kjønnfullscreen-iconAnsatte i barnehager, etter stilling og kjønnexcel-iconAnsatte i barnehager, etter stilling og kjønncsv-iconAnsatte i barnehager, etter stilling og kjønn
Tabell 8Ansatte i barnehager etter stilling og kompetansefullscreen-iconAnsatte i barnehager etter stilling og kompetanseexcel-iconAnsatte i barnehager etter stilling og kompetansecsv-iconAnsatte i barnehager etter stilling og kompetanse

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken