E-læring for skoleelever

Lær Statistikkbanken

Publisert:

Endret:

SSBs Statistikkbank er en god kilde og et nyttig verktøy for å finne fram til statistikk. SSB skole har laget et undervisningsopplegg hvor elevene lærer å bruke Statistikkbanken gjennom tilpassede videoer og oppgaver.

SSB skole har laget flere undervisningsopplegg for skoleåret 2021/2022 som alle er i en testfase. Se under for lenke til flere undervisningsopplegg. 

Lær å finne tall i Statistikkbanken

Dette undervisningsopplegget er laget i e-læringsverktøyet Mohive og tar ca. 1 time. Målgruppen er ungdomskolelelever, men vi tror kurset også fungerer for elever i videregående skole

Kompetansemål

Undervisningsopplegget passer innenfor kompetansemålene i både matematikk og samfunnsfag på ungdomstrinnet.

Kompetansemål (Matematikk 1 – 10 (MAT01-05)):

  • tolke og kritisk vurdere statistiske framstillinger fra mediene og lokalsamfunnet
  • finne og diskutere sentralmål og spredningsmål i reelle datasett

Kompetansemål (Samfunnsfag (SAF01‑04)):

  • bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er

Hva lærer elevene?

I undervisningsopplegget får elevene opplæring i SSBs Statistikkbank. Statistikkbanken er databasen der all SSBs statistikk er samlet og kan være en god kilde i ulike skoleoppgaver. Gjennom undervisningen øver elevene på å finne, lese og tolke statistikk, samtidig som de jobber med autentiske tall.

Vi har kalt kurset "Statistikk om meg". Eksemplene og oppgavene handler om statistikk som er tett knyttet til elevene, for eksempel navnet deres og statistikk om skolen. 

Gjennomføring av kurset

Undervisningsopplegget er laget i e-læringsverktøyet Mohive og er beregnet til ca. en skoletime. Vi foreslår å ta introduksjon og oppsummering felles, mens for resten av kurset kan elevene jobbe individuelt med hver sin PC, evt. to og to.

Elevene ser først demonstrasjoner av hvordan man bruker Statistikkbanken. Det er laget korte videoer og skjermbilder som forklarer trinn for trinn, oppbrutt av små oppgaver og sjekklister. Deretter skal elevene selv prøve seg i Statistikkbanken gjennom tolv oppgaver. 

Lenker til kurset

Kursmaterialet består av et word-ark med instruksjoner til læreren, samt lenke til e-kurset. 

Introduksjonsark til læreren (Word-fil)

E-læringskurset (Mohive)

 

Tilbakemeldinger testkurset

Kurset er i en testfase. Vi ønsker tilbakemeldinger fra deg som lærer på hvordan kurset fungerer i praksis og hva vi kan gjøre annerledes. Har du spørsmål eller vil gi oss en tilbakemelding, skriv til skole@ssb.no

  

Andre metoder for å lære Statistikkbanken

SSB har også laget en skjermvideo for alle brukere av Statistikkbanken på 3,5 minutter, et godt alternativ for elever som bare trenger en rask gjennomgang eller repetisjon.  

Hvordan bruke Statistikkbanken (Vimeo)

 

Flere undervisningsmoduler fra SSB skole

Undervisningsopplegg om valgstatistikk.

 

SSB skoles kursvirksomhet 2021

  • Det er dessverre ikke være mulig for skoleklasser å besøke SSBs lokaler inntil videre grunnet koronapandemien.
  • Ta kontakt om ønske i kurs i bruk av Statistikkbanken for lærere. 
  • Den europeiske statistikkonkurransen 2021/2022. Også dette skoleåret blir det statistikkonkurranse for elever i ungdomsskolen og videregående skole. Oppstart blir i november 2021. 
  • Nyhetsbrev for lærere. Her samler vi tips til materiell fra ssb.no som kan være til nytte i undervisningen. For eksempel nye faktasider, gode visualiseringer m.m. Nyhetsbrevet kommer ut 6-7 ganger i året. 
  • Følg SSB på Instagram. Her vil du kunne plukke opp mange aktuelle tema visualisert med SSBs statistikk. 

 

 

 

Kontakt