Delta i Den europeiske statistikkonkurransen 2021

Publisert:

SSB inviterer elever på ungdomsskolen og videregående skole til å delta med lag i Den europeiske statistikkonkurransen 2021. Mer enn 17 000 elever i hele Europa deltok i årets konkurranse. Nå håper vi enda flere tar utfordringen og tester sine kunnskaper i statistikk. Påmeldingen er åpen! 

Informasjon om konkurransen

Den europeiske statistikkonkurransen (ESC) arrangeres av Eurostat i samarbeid med 16 europeiske statistikkbyråer, deriblant Norge og Statistisk sentralbyrå. I 2020 deltok 660 norske elever og over 17 000 elever i hele Europa.

Det er en lagkonkurranse for elever i ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig). Konkurransen består av tre oppgaver, hvor alle begynner på oppgave 1. Hvert lag må kvalifisere seg for å kunne komme videre til den neste oppgaven.

Meld på lag her

Registreringen av lag har startet. Du kan melde på lag fram til 10. januar 2021.

Hva slags oppgaver består konkurransen av? 

Den første oppgaven består av 30 spørsmål om statistikk. Spørsmålene tar for seg statistiske begreper, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og finne statistikk på ssb.no og andre europeiske nettsider.

Andre oppgave er en analyse av et utdelt datasett. Det skal lages en presentasjon av analysen. Det kåres en nasjonal vinner i hver kategori basert på oppgave 1 og 2.

Den tredje oppgaven er den europeiske finalen. Her skal elevene produsere en video om et bestemt tema som er felles for hele Europa. De nasjonale vinnerne får automatisk tilbud om å delta i denne. I tillegg vil de fire finalistene i hver kategori få mulighet til å lage en video og konkurrere om en plass i den europeiske finalen. En folkejury vil stemme på sin favoritt og vinnerlaget (en i hver kategori) går videre til finalen.

Hvordan gjennomføres konkurransen? 

Hvert lag må ha en veileder, som oftest en lærer. Det er veileder som melder på lag med 1-3 elever. Det er ingen begrensning for hvor mange lag en veileder kan støtte. 

Alle oppgavene gjøres digitalt og kan gjennomføres der elevene går på skole. Spørsmålene besvares i en egen portal som er felles for hele Europa. 

Oppgave 1 og 2 foregår på norsk. Oppgave 3 vil være på engelsk. 

Tidsbruk: Oppgave 1 tar ca 3 timer og man får en periode på 3 uker på å gjennomføre denne. Man trenger ikke svare på alle spørsmålene samtidig, men kan lagre og fortsette når det passer, så lenge man sender inn innen fristen. For oppgave 2 bør man beregne til sammen en dag. Her får man en periode på ca 3 uker for gjennomføring.

Konkurransen er delt inn i to nivåer, en for 9. og 10. trinn i ungdomsskolen og en for 1. og 2. klasse på videregående.

Det er gratis å delta.

Hva lærer elevene? 

Konkurransen er tverrfaglig og kan brukes innen flere fag. De første 10 spørsmålene av det første oppgavesettet er mattespørsmål, de neste 20 handler mer om statistikkforståelse og hvordan finne fram til rett fakta i statistikkilder. 

I den andre oppgaven skal elevene tolke et datasett laget av SSB. De skal velge en problemstilling og legge fram metoder de har brukt, sine funn og konklusjoner i en presentasjon. 

Les om de nasjonale vinnerne i 2020 og se deres bidrag (oppgave 2) til konkurransen.

Vinnerne av den europeiske finalen ble annonsert mandag 7. september. Se videobidragene og les om vinnerne på Eurostats nettsider. 

Når skjer konkurransen? 

  • Påmelding/registrering: 15. oktober 2020 - 10. januar 2021
  • Første oppgave: 12. januar - 29. januar
  • Annonsering av resultatene første oppgave: 2. februar
  • Andre oppgave: 3. februar til 9. mars
  • Annonsering av de norske finalistene: 26. mars
  • Den europeiske delen (oppgave 3) starter 26. mars

Se de nasjonale reglene for mer informasjon.

Regler for konkurransen

Mer utfyllende informasjon om deltakelse, premier, oppgaver m.m. finner du de i nasjonale reglene for konkurransen. For de som kommer til den europeiske finalen, er det egne regler. I første omgang trenger du bare å forholde deg til de nasjonale reglene.

Regler for den nasjonale delen

Regler for den europeiske delen (PDF)

Hva vinner man? 

Det kåres to nasjonale vinnere - en fra ungdomsskolen og en fra videregående.

1. premie: 6 000 NOK per lag

2. premie: 4 000 NOK per lag

3. premie: 2 000 NOK per lag

Det gis også en gave til veilederne av vinnerlagene. 

To lag fra hver kategori får delta i den europeiske finalen, de nasjonale vinnerne og vinnerne av publikumsprisen. For vinnerne av den europeiske finalen er det egne premier.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt med oss på skole@ssb.no

 

 

Faktaside

Kontakt