Den europeiske statistikkonkurransen 2021

Publisert:

Endret:

Den europeiske statistikkonkurransen 2021 er nå avsluttet. Nesten 370 norske lag fra ungdomsskoler og videregående skoler var med i årets utgave. Tusen takk til alle elever og lærere som deltok. 

Tidsplan 

 • Påmelding/registrering: 15. oktober 2020 - 10. januar 2021
 • Første oppgave: 12. januar - 29. januar
 • Annonsering av resultatene første oppgave: 2. februar
 • Andre oppgave: 3. februar til 9. mars
 • Annonsering av de norske finalistene og digital premieseremoni: 26. mars
 • Den europeiske delen (oppgave 3) starter 26. mars
 • Frist innlevering oppgave 3: 9. mai (29. april for publikumsprisen)
 • Annonsering av de europeiske vinnerne: 31. mai
 • Digital europeisk premieseremoni: 16. juni 

Se de nasjonale reglene for mer informasjon.

Hva vinner man? 

Det kåres to nasjonale vinnere - en fra ungdomsskolen og en fra videregående.

 • 1. premie: 6 000 NOK per lag
 • 2. premie: 4 000 NOK per lag
 • 3. premie: 2 000 NOK per lag

Det gis også en gave til veilederne av vinnerlagene. 

To lag fra hver kategori får delta i den europeiske finalen, de nasjonale vinnerne og vinnerne av publikumsprisen. Vinnerne av den europeiske finalen får et gavekort på 400 Euro hver (altså et gavekort til hvert av medlemmene i vinnerlaget, inkludert veileder).

Regler for konkurransen

Mer utfyllende informasjon om deltakelse, premier, oppgaver m.m. finner du de i nasjonale reglene for konkurransen. For de som kommer til den europeiske finalen, er det egne regler. I første omgang trenger du bare å forholde deg til de nasjonale reglene.

Regler for den nasjonale delen

Regler for den europeiske delen

Hvordan gjennomføres konkurransen? 

Hvert lag må ha en veileder, som oftest en lærer. Det er lagt opp til at elevene skal klare oppgavene selv, de er tilpasset elevenes nivå, men kan henvende seg til sin veileder hvis de har spørsmål.

Alle oppgavene gjøres digitalt og kan gjennomføres der elevene går på skole. Spørsmålene besvares i en egen portal som er felles for hele Europa. 

Oppgave 1 og 2 foregår på norsk. Oppgave 3 vil være på engelsk. 

Tidsbruk: Oppgave 1 tar ca 3 timer og man får en periode på 3 uker på å gjennomføre denne. Man trenger ikke svare på alle spørsmålene samtidig, men kan lagre og fortsette når det passer, så lenge man sender inn innen fristen. For oppgave 2 bør man beregne til sammen en dag. Her får man en periode på ca 3 uker for gjennomføring.

Konkurransen er delt inn i to nivåer, en for 9. og 10. trinn i ungdomsskolen og en for 1. og 2. klasse på videregående.

Det er gratis å delta.

Hva lærer elevene? 

Konkurransen er tverrfaglig og kan for eksempel brukes innen matematikkundervisningen eller som et tverrfaglig prosjekt. Den første oppgaven består av 30 spørsmål om statistikk. Spørsmålene tar for seg statistiske begreper, grafiske fremstillinger, sannsynlighetsregning og finne statistikk på ssb.no og andre europeiske nettsider.

Valgstatistikk er temaet for den andre oppgaven. Elevene skal tolke et tabellsett laget av SSB. Valg er et relevant tema for fagfornyelsen under demokrati og medborgerskap og er dessuten aktuelt før stortingsvalget til høsten. Elevene skal velge en problemstilling basert på tabellene og legge fram metoder de har brukt, sine funn og konklusjoner i en presentasjon. Det kåres en nasjonal vinner i hver kategori basert på oppgave 1 og 2.

Den tredje oppgaven er den europeiske finalen. Her skal elevene produsere en video om et bestemt tema knyttet til statistikk som er felles for hele Europa.

Hovedmålsettingene for konkurransen er å fremme nysgjerrighet og interesse for statistikk blant skoleelever og oppmuntre og inspirere lærere til å bruke offisiell statistikk i undervisningen. Målet er også å vise elever hvilken rolle statistikk spiller i ulike sammenhenger i samfunnet. Å forstå, tolke og bruke statistikk er relevant i mange fag. 

Informasjon om konkurransen

Den europeiske statistikkonkurransen (ESC) arrangeres av Eurostat i samarbeid med 16 europeiske statistikkbyråer, deriblant Statistisk sentralbyrå.

Dette er en lagkonkurranse for elever i ungdomsskolen (9. og 10. trinn) og videregående skole (1. og 2. trinn på studieforberedende og 3. året på yrkesfaglig). Konkurransen består av tre oppgaver. Hvert lag må kvalifisere seg for å kunne komme videre til den neste oppgaven.

Informasjon om konkurransen fra Eurostat.

Vi takker NDLA og Norsk statistisk forening/NTNU for god hjelp i forberedelsene til konkurransen. SSB er ansvarlig for eventuelle feil i oppgavene.

Kontaktinformasjon

Om du har spørsmål, ta kontakt med oss på skole@ssb.no

 

 

 

Faktaside

Kontakt