Bærekraft og klima

Publisert:

Undervisningsopplegget om bærekraft og klima er laget av SSB for elever på 9. og 10. trinn og for elever i videregående skole. Det tar utgangspunkt i det tverrgående emnet "Bærekraftig utvikling". 

Hva lærere elevene? 

Ved å gjennomføre undervisningsopplegget vil elevene lære seg sentrale begreper om klimagassutslipp og fakta om norske og utvalgte andre lands utslipp. Norske mål for reduksjon av klimagassutslipp, internasjonale forpliktelser og klimaforhandlinger er også tema som elevene vil få noe kunnskap om. Elevene blir kjent med offisiell statistikk for norske klimagassutslipp fra ssb.no og med tall fra miljøstatus.no. 

Hvordan kan undervisningsopplegget gjennomføres?

Opplegget består av et hefte med fakta og elevoppgaver, og et instruksjonsark til deg som lærer.

Elevene lærer om temaene ved å lese om temaene i heftet og løse fem ulike oppgaver. Vi har foreslått at elevene løser oppgavene som en blanding av arbeid individuelt eller i en liten gruppeAnslått tidsbruk er en dobbeltime.

Fasiten til oppgaven får du ved å sende en e-post til skole@ssb.no
Vi vil også gjerne ha ditt synspunkt på hvordan opplegget fungerte. 

Kontakt