Statistikkområde

Transport og reiseliv

Alt innhold for området transport og reiseliv

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mars-rekord for hotellovernattingar

  Det var en ny mars-rekord i talet på overnattingar på hotell, medan campingovernattingar sank betraktelig samanlikna med mars i fjor. Denne nedgangen har samanheng med sen påske. Samla sett var det 1 prosent færre overnattingar.

  Artikkel
 • 252 millioner tonn gods med lastebil på norske veier

  De norskregistrerte lastebilene fraktet nær 252 millioner tonn gods i Norge i 2018, mens 4,7 millioner tonn ble transportert utenlands. Sammenlignet med året før er dette nesten det samme for nasjonale transporter og 6,4 prosent mindre for interna...

  Artikkel
 • Ny kostnadsindeks for lastebiltransport

  Fra og med 1. kvartal 2019 publiserer Statistisk sentralbyrå ny lastebilkostnadsindeks. Den gamle indeksen er avsluttet og erstattet av en ny tidsserie som går tilbake til 1. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Færre overnattingar i februar

  Samla sett var det 2,7 prosent færre overnattingar i februar 2019 enn i den same månaden åre før. Denne nedgangen skuldast lågare tal på overnattingar ved hyttegrender i høve til februar 2018.

  Artikkel
 • Mer enn 200 000 biler med nullutslipp

  Ved utgangen av 2018 var det registrert 3,3 millioner biler i Norge. Av disse var 200 700 elbiler.

  Artikkel
 • Reise- og ferieundersøkelsen 2018

  Notater 2019/17

  Reise- og ferieundersøkelsen gjennomføres fire ganger i året, en gang hvert kvartal. Hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge nordmenns reisevaner, samt datainnsamling for annen offisiell statistikk.

  Publikasjon
 • Elbiler og hybrider suser fram

  Kjøringen med elbiler og hybrider økte markert i 2018 og utgjorde noe over 14 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler.

  Artikkel
 • Flere reiser med jernbane

  Kollektivtransporten med jernbane hadde over 1 million flere reisende i 4. kvartal 2018 enn i samme kvartal i 2017. Samlet sett gikk antall kollektivreiser ned med 1,4 prosent i denne perioden, viser foreløpige tall.

  Artikkel
 • Spania på ferietoppen i Norge og Europa

  Nordmenn er helt på linje med resten av Europa når det gjelder ferie utenlands: Spania er mest populært. Men for nordmenns del må Spania dele førsteplassen med «söta bror».

  Artikkel
 • Hytteleie mest populært blant utlendinger

  I 2018 formidlet norske hytteformidlere 1 million overnattinger i private hytter og feriehus i Norge. Utlendingene stod for tre av fire slike overnattinger.

  Artikkel
 • Vi ferierte mer i Norge i 2018

  Nordmenn gjennomførte 27 millioner yrkes- og feriereiser med overnatting i fjor, omtrent 4 millioner flere enn året før. Sterk vekst i innenlands feriereiser bidro til økningen.

  Artikkel
 • Fleire overnattingar i januar

  Samla sett var det 1,8 prosent fleire overnattingar i januar 2019 enn i den same månaden året før. Denne auken kjem av ei moderat auke i overnattingar ved hotell.

  Artikkel
 • 31 prosent av godset med norske lastebiler

  I 2018 ble det fraktet 13,1 millioner tonn gods over grensen med lastebil på vei. Norske lastebiler fraktet 4,0 millioner tonn, en andel på 30,8 prosent av totalen.

  Artikkel
 • 1,5 millioner flere flypassasjerer i 2018

  Antall passasjerer om bord ved avgang og ankomst på norske lufthavner økte med 2,6 prosent til 57,7 millioner i 2018. 

  Artikkel
 • Rekordår for overnattingar

  Med 33,8 millionar overnattingar i 2018 sette norske overnattingsstadar ny rekord for femte året på rad. Det var 1,5 prosent fleire overnattingar enn i 2017.

  Artikkel