277455
/transport-og-reiseliv/statistikker/kilt/maaned
277455
Oppdaterte tal
statistikk
2017-03-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
kilt, Kostnadsindeks for lastebiltransport, lastebiltypar, drivstoffkostnader, dekkprisar, forsikringskostnader, ferjekostnader, bompengarLandtransport, Transport og reiseliv
false

Kostnadsindeks for lastebiltransportfebruar 2017

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppdaterte tal

Kostnadsindeks for lastebiltransport beskriv prisutviklinga i kostnadene knytt til drift av ulike lastebiltypar. Statistikken blir oppdatert kvar månad.

Kostnadsindeks for lastebiltransport (2009=100)
Februar 2017
IndeksProsent
Januar 2017 - Februar 2017Februar 2016 - Februar 2017Februar 2012 - Februar 2017
1Totalindeksen utan ferje- og bomkostnader for tankbil, 3-aksla bil utan henger er justert tilbake til 1. januar 2014 frå og med indeksen for november 2016. Sjølv om nivåa er litt annleis gir det lite utslag på prosentvis endring mellom månadene.
Utan ferge og bomkostnader
Totalindeks122,10,26,09,4
Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar122,10,16,68,8
Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar120,70,16,47,5
Tankbil, 3-aksla bil u/hengar1123,60,26,410,0
Tankbil, 3-aksla bil m/hengar121,20,27,38,7
Renovasjonsbil, 2-aksla bil123,00,35,711,5
Nærtransport, 2-aksla bil124,40,35,510,9
Kranbil, 3-aksla bil124,70,25,611,9
Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar123,40,15,69,8
Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar121,90,25,49,4
Langtransport 3-aksla bil m/hengar118,60,16,97,4
 
Med ferge- og bomkostnader
Totalindeks122,60,26,010,0
Tømmertransport, 3-aksla bil m/hengar122,50,26,79,3
Trekkbil for semitrailer, 3-aksla bil m/hengar121,50,16,48,5
Tankbil, 3-aksla bil u/hengar124,40,36,310,9
Tankbil, 3-aksla bil m/hengar122,40,27,210,2
Renovasjonsbil, 2-aksla bil123,40,45,712,0
Nærtransport, 2-aksla bil124,90,35,411,6
Kranbil, 3-aksla bil124,80,25,512,1
Anleggstransport, 3-aksla bil u/hengar123,60,15,610,1
Anleggstransport, 3-aksla bil m/hengar122,00,25,49,6
Langtransport 3-aksla bil m/hengar119,50,26,98,4