Dato: 7. desember 2021
Når: 10:00 - 11:00
Hvor: Digitalt og i SSBs auditorium i Akersveien 26, Oslo.
Påmeldingsfrist: Ønsker du å delta fysisk, meld deg på innen 3. desember 2021. Seminaret blir også streamet, og digital deltakelse krever ikke påmelding.

I 2019 tilhørte i alt 115 000 barn husholdninger med vedvarende lavinntekt. Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert blant denne gruppen. Disse barna opplever oftere dårlige levekår sammenlignet med andre barn. Hva kjennetegner barn som opplever å vokse opp med vedvarende lavinntekt og hva som skiller disse fra andre barn som vokser opp i Norge? Hvordan påvirker foreldrenes yrkesaktivitet økonomisk status? Hvordan skiller barna i lavinntektshusholdninger seg fra «resten» med tanke på utdanningsløp?

Dette er noen av spørsmålene som belyses når Statistisk sentralbyrå (SSB) inviterer til seminar om barn i lavinntektshusholdninger 7. desember 2021. Under seminaret vil resultatene fra en artikkelserie presenteres, og vi vil få innblikk i betydningen av å leve i en lavinntektsfamilier for barn og hvordan disse barna klarer seg i utdanningssystemet.

Arbeids- og sosialdepartementet har finansiert artikkelserien.

Seminaret finner sted i SSBs auditorium i Akersveien 26 i Oslo. Meld deg på for å delta fysisk. Arrangementet er gratis.

Seminaret streames og opptak vil være tilgjengelig i etterkant.

Program

09.30 Registrering med enkel servering

10.00 Velkommen til seminar!
Ann-Kristin Brændvang, Fagdirektør ved SSBs Avdeling for person- og sosialstatistikk, åpner seminaret.

10.05 Presentasjoner
Barn som vokser opp i lavinntekt v/Tor Morten Normann, SSB

Hva kjennetegner yrkestilknytning, arbeidstid og lønn for foreldre i lavinntektshusholdninger med barn? v/Knut Håkon Grini og Malin Pettersen, SSB

Barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid v/Rachel Ekren og Ola Nestvold Grendal, SSB

11.00 Slutt på dagens program. Enkel servering og mingling for de som ønsker det!

Påmelding

Påmelding til seminaret