411005
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/naringvirk/aar
411005
statistikk
2020-06-12T08:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
naringvirk, Næringspolitiske virkemidlerForskning og innovasjon i næringslivet , Teknologi og innovasjon
true

Næringspolitiske virkemidler2019

Innhold

Publisert:

Tilskudd i millioner kroner (faste 2017-priser), samt prosentvis endring siste fem år12
20142019Endring i prosent
1Indeksen som brukes for å beregne beløp for 2019 i faste priser er foreløpig.
2Oversikt for Regionale forskningsfond og fylkeskommunene for 2019 foreløpig mangler.
Alle virkemiddelaktører7 63011 32848,5
Argentum00.
Eksportkreditt00.
Enova1 5612 22842,7
EU-programmer192610217,5
Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond929234,5
Fylkeskommunene1170-100,0
Garantiinstituttet for eksportkreditt00.
Innovasjon Norge1 2651 53521,4
Investinor00.
Norges forskningsråd1 4301 5699,7
Norsk Romsenter2916-44,0
Regionale forskningsfond1020-100,0
Siva - Selskapet for industrivekst060.
SkatteFUNN2 9245 28180,6
Såkornfond00.