Det finnes dokumentasjon av denne variabelen eller dens verdier


OECD-skala 50 prosent
EU-skala 60 prosent

Lukk vindu