Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 06326: Medlemmer i trus- og livssynssamfunn som mottek offentleg stønad og er utanfor Den norske kyrkja, etter religion/livssyn

Det har oppstått en feil i Statistikkbanken, feilen kan skyldes stor belastning, prøv igjen 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  
religion/livssyn ­   
år    

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.