Arbeidskraftundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 09792: Sysselsatte, etter kjønn og yrker med minst 5000 sysselsatte (4-siffernivå) . Årsgjennomsnitt (1 000 personer)

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
kjønn ­   
yrke Les mer om variabeldefinisjoner og standardklassifikasjoner ­   
år    

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken