Informasjon og kommunikasjon, strukturstatistikk

Lag egne tabeller og figurer

Tabell: 08041: Informasjon og kommunikasjon. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Foretak

 

Hvordan velge variabler og verdier? | Logg inn
Statistikkvariabel  

Velg alle Fjern markeringer
år    

Velg alle Fjern markeringer
  
Velg alle Fjern markeringer
Du har inntil videre valgt maks celler. Klikk på 'Vis tabell' for å se tabellen.

Brukerveiledning for statistikkbanken