Kommunestyre- og fylkestingsvalget, velgerundersøkelsen blant innvandrere

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08566: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn (F) (2003 - 2011)
04617: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltagelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og alder (prosent) (2003 - 2011)
04618: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og botid (prosent) (2003 - 2011)
08584: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og bydeler i Oslo (B) (2007 - 2011)
09392: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn (prosent) (2011)
08371: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn (2003 - 2011)
09395: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett, etter gruppe, landbakgrund/statsborgerskap og alder (2011)
09394: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn og utenlandske statsborgere med stemmerett, etter gruppe, landbakgrunn/statsborgerskap og botid (2011)
08625: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn (F) (2003 - 2011)
04706: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og alder (prosent) (2003 - 2011)
04707: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og botid (prosent) (2003 - 2011)
09393: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og statsborgerskap (prosent) (2011)
08619: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter landsdel/sentralitet/kommunestørrelse og kjønn (2003 - 2011)
Avslutta tidsserier
04615: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn (prosent) (avslutta serie) (2003 - 2007)
08645: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og alder (avslutta serie) (2003 - 2007)
08565: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter landbakgrunn og botid (avslutta serie) (2003 - 2007)
04705: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter kjønn og statsborgerskap (prosent) (avslutta serie) (2003 - 2007)
08628: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og alder (avslutta serie) (2003 - 2007)
08372: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av utenlandske statsborgere med stemmerett, etter statsborgerskap og botid (avslutta serie) (2003 - 2007)
08620: Kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgdeltakelse for grupper med ulike statsborgerskap/landbakgrunn i utvalgene av utenlandske statsborgere og norske statsb. med innvandrerbakgrunn, etter statsborgerskap/landbakgr. og kjønn (avslutta serie) (2003 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken