Stortingsvalget, valgundersøkelsen blant innvandrere

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08361: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter kjønn (F) (1997 - 2013)
08328: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og alder (2005 - 2013)
08314: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av innvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk statsborgerskap, etter landbakgrunn og botid (2005 - 2013)
05968: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjøn og alder (prosent) (2001 - 2013)
05969: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjøn og botid (prosent) (2001 - 2013)
05967: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjøn og landbakgrunn (prosent) (2001 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken