Veitrafikkulykker med personskade

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Månedlig - Foreløpige tall
05248: Bilførere drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter alder og ulykkestype (2004M01 - 2017M10)
05247: Innblandede kjøretøy i veitrafikkulykker med personskade, etter kjøretøytype, type dekk og ulykkestype (2004M01 - 2017M10)
08329: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype (1999M01 - 2017M10)
06794: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter kjønn og trafikantgruppe (1999M01 - 2017M10)
10209: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (K) (1999M01 - 2017M10)
03610: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker med vogntog innblandet (2003M01 - 2017M10)
Årlig
08259: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter ettårig alder og politidistrikt (F) (2001 - 2016)
06752: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter kjønn, skadegrad og trafikantgruppe (2001 - 2016)
09000: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter alder, kjønn, skadegrad, trafikantgruppe og ulykkestype (1999 - 2016)
09006: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (F) (1999 - 2016)
09011: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter alder, trafikantgruppe og politidistrikt (F) (1999 - 2016)
06737: Innblandede kjøretøy i veitrafikkulykker med personskade, etter type dekk og ulykkestype (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
03439: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter alder, trafikantgruppe og skadegrad (avslutta serie) (1999M01 - 2008M06)
05246: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter kjønn, skadegrad og trafikantgruppe (avslutta serie) (2004M01 - 2008M12)
03444: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe (avslutta serie) (1999M01 - 2008M06)
03443: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter trafikantgruppe og ulykkesgruppe (avslutta serie) (1999M01 - 2008M06)
08258: Personer drept eller skadd i veitrafikkulykker, etter politidistrikt (F) (1999M01 - 2013M08)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken