Vareproduksjon i industri og bergverksdrift

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07345: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri, etter 2-sifret Prodcomkode (2008 - 2016)
10455: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri, etter 8-sifret Prodcomkode (2008 - 2016)
Avslutta tidsserier
04370: Solgt produksjon av varer for store foretak i industri (avslutta serie) (2002 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken