Omsetning i varehandel

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Termin
07313: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007) (mill. kr) (2008 - 2016)
07312: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007) (mill. kr) (2008T1 - 2017T2)
07315: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007) (mill. kr) (F) (2008 - 2016)
07314: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2007) (mill. kr) (F) (2008T1 - 2017T2)
04776: Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) (K) (2008 - 2016)
05361: Omsetning per innbygger i detaljhandel (kr) (K) (2011T3 - 2016T6)
Kvartal, foreløpige tall
07231: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2007). Foreløpige tall (2010=100) (1995K1 - 2017K2)
07446: Volumindeks for engroshandel (2008=100) (2008K1 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
03725: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) (2003 - 2007)
03724: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (avslutta serie) (2003T1 - 2008T6)
04117: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (F) (avslutta serie) (2003 - 2007)
04116: Omsetning for varehandel, etter næring (SN2002) (mill. kr) (F) (avslutta serie) (2003T1 - 2008T6)
06482: Omsetningsindeks for varehandel, etter næring (SN2002). Foreløpige tall (2000=100) (avslutta serie) (1995K1 - 2008K4)
06384: Volumindeks for engroshandel (1995=100) (avslutta serie) (1995K1 - 2008K4)
04178: Volumindeks for engroshandel (1995=100) (avslutta serie) (1995K1 - 2003K1)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken