Verdipapirfond, kvartalstall

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09446: Verdipapirfondenes andelskapital, etter eiersektor og fondstype (mill. kr) (2011K4 - 2017K2)
09470: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor (mill. kr) (2011K4 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
06671: Verdipapirfondenes andelskapital, etter eiersektor og fondstype (mill. kr) (avslutta serie) (2004K4 - 2011K4)
06723: Verdipapirfondenes eiendeler, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) (2006K4 - 2011K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken