Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09772: Verdipapirfond. Balanse, etter fondstype (mill. kr) (2012 - 2016)
09773: Verdipapirfond. Resultatregnskap, etter fondstype (mill. kr) (2012 - 2016)
Avslutta tidsserier
04316: Verdipapirfond. Balanse (mill. kr) (avslutta serie) (1990 - 2011)
04314: Verdipapirfond. Resultatregnskap (mill. kr) (avslutta serie) (1990 - 2011)
04315: Verdipapirfond. Andelskapital, etter kreditorsektor (mill. kr) (avslutta serie) (1991 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken