Utsatthet og uro for lovbrudd, levekårsundersøkelsen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04621: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd, kjønn og alder (prosent) (1983 - 2015)
04622: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og bostedsstrøk (prosent) (1983 - 2015)
04623: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og landsdel (prosent) (1983 - 2015)
04624: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og familiefase (prosent) (1983 - 2015)
04625: Utsatthet og uro for lovbrudd, etter type lovbrudd og sosioøkonomisk status (prosent) (2001 - 2007)
04864: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og tid (antall) (1983 - 2015)
04865: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter kjønn, type lovbrudd og tid (antall) (1983 - 2015)
04866: Tilfeller av vold, trusler om vold, tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter andel av type lovbrudd, kjønn og tid (prosent) (1983 - 2015)
04867: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, kjønn og tid (prosent) (1983 - 2015)
04868: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, alder og tid (prosent) (1983 - 2015)
04869: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd med ukedag og tid på døgnet, kjønn og tid (prosent) (1997 - 2015)
04870: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd med ukedag og tid på døgnet, alder og tid (prosent) (1997 - 2015)
04871: Tilfeller av vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og helsekonsekvenser for til den utsatte, kjønn og tid (prosent) (1983 - 2015)
04872: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes relasjon til gjerningsperson, kjønn og tid (prosent) (1983 - 2015)
04873: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes relasjon til gjerningsperson, alder og tid (prosent) (1983 - 2015)
04874: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel, kjønn og tid (prosent) (1997 - 2015)
04875: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og den utsattes oppfatning av gjerningspersonens påvirkning av rusmiddel, alder og tid (prosent) (1997 - 2015)
06976: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og kjønn til gjerningsperson, kjønn og tid (prosent) (2007 - 2015)
06977: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd, alder og kjønn til gjerningsperson, alder og tid (prosent) (2007 - 2015)
04876: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og politiets kjennskap til handlingen, kjønn og tid (prosent) (1983 - 2015)
04877: Tilfeller av vold og trusler om vold siste 12 måneder, etter type lovbrudd og politiets kjennskap til handlingen, alder og tid (prosent) (1983 - 2015)
04878: Tilfeller av vold eller trusler om vold siste 12 måneder som politiet ikke fikk kjennskap til, etter type lovbrudd og grunn til at politiet ikke fikk kjennskap, kjønn og tid (prosent) (2001 - 2015)
04879: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, kjønn og tid (prosent) (1991 - 2015)
04880: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og sted, alder og tid (prosent) (1991 - 2015)
04881: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og tid på året, kjønn og tid (prosent) (1991 - 2015)
04883: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og skadeverdi (i 1000 kroner), kjønn og tid (prosent) (1991 - 2015)
04884: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og anmeldelse til politiet, kjønn og tid (prosent) (1991 - 2015)
04885: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder, etter type lovbrudd og anmeldelse til politiet, alder og tid (prosent) (1991 - 2015)
04887: Tilfeller av tyveri og skadeverk siste 12 måneder som ikke ble anmeldt til politiet, etter type lovbrudd og grunn til ikke å anmelde, kjønn og tid (prosent) (1991 - 2015)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken