Varekonsumindeksen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05333: Varekonsumindeks (2005=100) (2000M01 - 2017M09)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken