Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09445: Verdipapirer registrert i VPS. Beholdninger, transaksjoner og avkastning, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (2012K1 - 2017K2)
11229: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) (2016M01 - 2017M06)
11198: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, etter utstedersektor (2014M10 - 2017M06)
11575: Obligasjons- og sertifikatgjeld, innfrielser og emisjoner, etter utstedersektor (2014K4 - 2017K2)
11387: Obligasjonsgjeld, etter utstedersektor og type sikkerhet (mill. kr) (2015K4 - 2017K2)
11578: Obligasjonsgjeld, etter eiersektor og type sikkerhet (mill. kr) (2016K1 - 2017K2)
11230: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor og valuta (mill. kr) (2014M10 - 2017M06)
11199: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter utstedersektor, opprinnelig og gjenværende løpetid (mill. kr) (2014M09 - 2017M06)
Avslutta tidsserier - Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)
07083: Verdipapirer registrert i VPS, etter eiersektor, utstedersektor og verdipapirtype (mill. kr) (avslutta serie) (2006K3 - 2011K4)
07217: Aksjeemisjoner registrert i VPS, etter utstedersektor (mill. kr) (avslutta serie) (1989M01 - 2015M12)
Avslutta tidsserier - Obligasjonar og sertifikat, kvartals-/månedsdata
09455: Bruttoemisjonar av obligasjonar og sertifikat, etter grupper av låntakarsektorar. Talet på emisjonar og emisjonsbeløp (avslutta serie) (2011M09 - 2015M12)
09454: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og attverande løpetid. Pålydande verdi (mill. kr) (avslutta serie) (2011M09 - 2015M12)
09456: Obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor og valuta (mill. kr) (avslutta serie) (2011M09 - 2015M12)
03658: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (1999M01 - 2012M03)
06560: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter grupper av låntakarsektorar (talet på emisjonar) (avslutta serie) (2005M01 - 2012M03)
03744: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (1999M01 - 2012M03)
06558: Utferding av obligasjonar og sertifikat i utlandet, etter låntakarsektor (talet på emisjonar) (avslutta serie) (2005M01 - 2012M03)
03711: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (1999K1 - 2006K3)
07206: Innalandsk obligasjons- og sertifikatgjeld, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (2005M01 - 2012M03)
06559: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter låntakarsektor (avslutta serie) (2005H1 - 2010H2)
08217: Utferding av obligasjonar og sertifikat i Noreg, etter låntakarsektor (avslutta serie) (2009H1 - 2011H2)
Avslutta tidsserier - Obligasjonar og sertifikat / årsstatistikk for obligasjoner
09907: Innalandsk obligasjonsgjeld. Emisjonar i pålydande verdi, avdrag og sektor- og valutakursendringar, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (2012 - 2014)
09908: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og emisjonar, etter låntakarsektor (prosent) (avslutta serie) (2012 - 2014)
09909: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (2011 - 2014)
06251: Innalandsk obligasjonsgjeld. Avdrag og sektor- og valutakursendringar (mill. kr) (avslutta serie) (2004 - 2011)
06252: Utferding av obligasjonar i Noreg til pålydande verdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (1995 - 2011)
06253: Innalandsk obligasjonsgjeld. Vegne nominelle rentesatsar på gjeld og utferdingar i prosent, etter låntakarsektor (avslutta serie) (2002 - 2011)
06254: Innalandsk obligasjonsgjeld til pålydande verdi og marknadsverdi, etter låntakarsektor (mill. kr) (avslutta serie) (1995 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken