Velferdsytelser - arbeid og stønadsmottak

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Langtidssykemeldte
11026: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter utdanningsnivå, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) (2010 - 2013)
11025: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) (2010 - 2013)
11125: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter alder og kjønn (2006-2010 - 2009-2013)
11127: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter utdanningsnivå og kjønn (2006-2010 - 2009-2013)
11128: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden som også var langtidssykemeldte i løpet av de neste fem årene, etter innvandringskategori/landbakgrunn og kjønn (2006-2010 - 2009-2013)
11028: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter alder, kjønn og arbeidstilknytning i femårsperioden etter (2006-2010 - 2009-2013)
11027: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og arbeids- og stønadssituasjon fem år etter sykemeldingsperioden (prosent) (2010 - 2013)
11030: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og arbeidstilknytning i utfallsperioden (2006-2010 - 2009-2013)
11029: Langtidssykemeldte i sykemeldingsperioden, etter utdanningsnivå, kjønn og arbeidstilknytning i utfallsperioden (2006-2010 - 2009-2013)
Mottakere av økonomisk sosialhjelp
11058: Gjennomsnittlig beregnet arbeidstid for mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter år i perioden og antall kalenderår med sosialhjelp i minst en måned (timer) (2006-2010 - 2009-2013)
10827: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak (2006-2010 - 2009-2013)
10845: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak (2006-2010 - 2009-2013)
10911: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og antall år med sosialhjelpsmottak (2006-2010 - 2009-2013)
10960: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall og varighet av mottak (2006-2010 - 2009-2013)
10961: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall og varighet av mottak (2006-2010 - 2009-2013)
10962: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og antall og varighet av mottak (2006-2010 - 2009-2013)
10963: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter beregnedearbeidstimer i siste år i perioden og antall år med sosialhjelp (2006-2010 - 2009-2013)
11060: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter antall år med arbeid i perioden og antall kalenderår i perioden med sosialhjelp i minst en måned (2006-2010 - 2009-2013)
11061: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og antall år med arbeid i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
11062: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og antall år med arbeid i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
11063: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunnkjønn og antall år med arbeid i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
11064: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) (2006-2010 - 2009-2013)
11065: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) (2006-2010 - 2009-2013)
11066: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn, år i perioden og stønadssituasjon i perioden (prosent) (2006-2010 - 2009-2013)
11067: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter alder, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
11068: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter utdanningsnivå, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
11069: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter innvandringskategori/landbakgrunn, kjønn og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
11070: Mottakere av økonomisk sosialhjelp, etter antall år med sosialhjelp og prioritert arbeids- og stønadssituasjon i perioden (2006-2010 - 2009-2013)
Mottakere av arbeidsavklaringspenger
11048: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang og overført/ny tilgang (2010-2014)
11049: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang, kjønn og alder (2010-2014)
11050: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang, kjønn og utdanningsnivå (2010-2014)
11051: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2010-2014)
11052: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgang og arbeid/ikke arbeid i året før første år i perioden (2010-2014)
11053: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter avgangsår, antall år etter avgang, overført/ny tilgang og aktivitet i det påfølgende året (prosent) (2010-2014)
11054: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, etter etter antall år i arbeid og overført/ny tilgang (2010-2014)
11055: Mottakere av arbeidsavklaringspenger med avgang første år i perioden, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, overført/ny tilgang og arbeid/ikke arbeid i året før (prosent) (2010-2014)
11056: Mottakere av arbeidsavklaringspenger med avgang første år i perioden, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, overført/ny tilgang og varighet av mottak av arbeidsavklaringspenger (prosent) (2010-2014)
11057: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn og alder (prosent) (2010-2014)
11071: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn og utdanningsnivå (prosent) (2010-2014)
11072: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter arbeids- og stønadssituasjonen fire år etter avgang, avgangsår, overført/ny tilgang, kjønn, og innvandringskategori/landbakgrunn (prosent) (2010-2014)
11073: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og overført/ny tilgang (2010-2014)
11074: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og arbeid/ikke arbeid i året før referanseåret (2010-2014)
11075: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår og varighet av AAP-mottak (2010-2014)
11076: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår, kjønn og alder (2010-2014)
11077: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår, kjønn og utdanningsnivå (2010-2014)
11078: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter prioritert aktivitet siste år i perioden, avgangsår, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2010-2014)
11079: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter kombinasjoner av arbeid og uføretrygd, avgangsår, overført/ny tilgang og antall år etter avgang (2010-2014)
11129: Mottakere av arbeidsavklaringspenger, etter kombinasjoner av arbeid og uføretrygd, avgangsår, overført/ny tilgang og varighet av AAP-mottak (2010-2014)
Mottakere av uføretrygd
11096: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11097: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11098: Mottakere av uføretrygd med avgang året etter, etter type avgang, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)
11099: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11100: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11101: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)
11102: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11103: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11104: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter mottak av arbeidsavklaringspenger og/eller rehabiliteringsytelser i årene før, år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)
11105: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i de fire årene før i perioden før, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11106: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i fireårsperioden før, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11107: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden, etter aktivitet i fireårsperioden før, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)
11108: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11109: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11110: Uføretrygdede med arbeid året etter, etter år, gradert/ikke-gradert, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)
11111: Nye mottakere av uføretrygd første år i perioden med arbeid i første år og de påfølgende årene, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11112: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden med arbeid i året før, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11113: Nye mottakere av uføretrygd siste år i perioden med arbeid i året før, etter år, gradert/ikke-gradert uføretrygd, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)
11114: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og alder (2006-2010 - 2009-2013)
11115: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og utdanningsnivå (2006-2010 - 2009-2013)
11116: Uføretrygdede som mottok sosialhjelp, etter år, kjønn og innvandringskategori/landbakgrunn (2006-2010 - 2009-2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken