Veksthus og planteskoler

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
06924: Areal av ulike planter i veksthus. Årskvadratmeter (1 000 m²) (F) (1998 - 2006)
06815: Forbruk av energi i veksthus (F) (1998 - 2006)
06816: Jordbruksbedrifter med veksthus, etter varmeanlegg og veksthusareal (F) (1999 - 2006)
06826: Produksjon av grønnsaker og bær i veksthus (1998 - 2006)
06817: Produksjon av snittblomster, blomstrende potteplanter, dekorasjonsplanter og utplantingsplanter i veksthus (1998 - 2006)
06825: Salgsverdi av omsatte ferdigvarer i veksthus (1 000 kr) (F) (2006)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken