Studenter i høyere utdanning

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Studenter i Norge
06129: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder (2000 - 2016)
05576: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og fagfelt (2000 - 2016)
03814: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skolekommune (K) (2000 - 2016)
09504: Studenter på utvalgte utdanninger i høyere utdanning i Norge. Utdanningens lengde, innvandringskategori og kjønn (2011 - 2016)
08585: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og lærested (2014 - 2016)
10821: Studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og skoleslag (2013 - 2016)
09168: Studenter i høyere utdanning i Norge. Utdanningsnivå og lærested (2014 - 2016)
08145: Nye studenter i høyere utdanning i Norge. Kjønn og alder (2000 - 2016)
Studenter i Norge og studenter fra Norge i utlandet
09224: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Bosted ved 16 år (K) (2000 - 2016)
08725: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn, alder og skoleslag (2010 - 2016)
08823: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Kjønn og fagfelt (2001 - 2016)
04478: Studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet. Foreldrenes utdanningsnivå (F) (1999 - 2016)
09218: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Aldersgrupper, kjønn og foreldrenes utdanningsnivå (1992 - 2016)
08091: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, kjønn og alder (2009 - 2016)
08103: Bosatte studenter i høyere utdanning i Norge og i utlandet, i prosent av registrert årskull. Innvandringskategori, utvalgte aldergrupper og landsdel (2009 - 2016)
Studenter fra Norge i utlandet
04473: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Kjønn, nivå, fagfelt og alder (1999 - 2016)
04476: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Studieland og kjønn (1999 - 2016)
04477: Studenter fra Norge i høyere utdanning i utlandet. Grupper av studieland, nivå og fagfelt (1999 - 2016)
Avslutta tidsserier
03818: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder (avslutta serie) (1995 - 2010)
08586: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag og alder. Foreløpige tall (avslutta serie) (2010 - 2011)
09273: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested. Foreløpige tall (avslutta serie) (2010 - 2011)
05575: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn og bostedsfylke ved 16 år (F) (avslutta serie) (1999 - 2010)
03813: Studenter i høyere utdanning i Norge, etter kjønn, skoleslag, eieform og lærested (avslutta serie) (1999 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken