Befolkningens utdanningsnivå

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08921: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (F) (1980 - 2016)
09429: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (K) (1970 - 2016)
09434: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå. Absolutte tall og prosent (B) (2010 - 2016)
09430: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, fagfelt, alder, kjønn og innvandringskategori. Absolutte tall og prosent (1980 - 2016)
09599: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå, innvandringskategori, kjønn og alder. Absolutte tall og prosent (1980 - 2016)
11293: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og kjønn (2014 - 2016)
09598: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 16 år og over, etter utdanningsnivå, kjønn, innvandringskategori og landbakgrunn. Absolutte tall og prosent (1980 - 2016)
09623: Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå og landbakgrunn. Absolutte tall (2004 - 2016)
11291: Innvandrere 16 år og over, etter utdanningsnivå, landbakgrunn, innvandringsgrunn og kjønn (2014 - 2016)
11306: Innvandrere og personer 16 år og over med uoppgitt utdanningsnivå, etter kjønn (2004 - 2016)
Avslutta tidsserier
06217: Personer 16 år og over, etter kjønn, alder og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (F) (avslutta serie) (1970 - 2010)
06983: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (K) (avslutta serie) (1970 - 2010)
08088: Personer 16 år og over, etter kjønn og utdanningsnivå (ny nivåinndeling) (B) (avslutta serie) (2007 - 2010)
11294: Personer 16 år og over, etter utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) (2009 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken