Elevar i grunnskolen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
03743: Elevar i grunnskolen, etter målform (F) (2002 - 2016)
05232: Elevar i grunnskoleutdanning, etter årstrinn, skolen sitt eigeforhold og institusjonstype (F) (2002 - 2016)
07523: Elevar med morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring, eller tilrettelagt opplæring (F) (2008 - 2016)
03741: Elevar med særskild norskopplæring, etter eigeforhold og institusjonstype (F) (2002 - 2016)
08624: Elevar med spesialundervisning, etter årstrinn (F) (2007 - 2016)
09546: Grunnskolar, etter skolestorleik, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (2002 - 2016)
09537: Grunnskolar og elevar, etter skolestorleik (prosent) (2005 - 2016)
KOSTRA
04897: D. Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
06804: D1. Konsern - Grunnskoleopplæring - nøkkeltall (K) (1999 - 2016)
04684: D. Grunnskoleopplæring - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06806: D1. Konsern - Grunnskole - grunnlagsdata (K) (1999 - 2016)
06410: D. Grunnskoleopplæring - kvalitet (K) (2006 - 2016)
Avslutta tidsserier
01554: Elevar frå språklege minoritetar, etter klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) (1994 - 1999)
03742: Elevar med morsmålsopplæring og/eller tospråkleg fagopplæring, etter morsmål (F) (avslutta serie) (2002 - 2015)
01551: Elevar i grunnskolen, etter kjønn, klassesteg, organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) (1993 - 2000)
07522: Elevar i faste særskilde undervisningsgrupper (F) (avslutta serie) (2008 - 2010)
07518: Elevar og datamaskinar, etter eigeforhold (F) (avslutta serie) (2005 - 2009)
03738: Grunnskolar, etter klassesteg, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) (2002)
03740: Grunnskoleelevar, etter klassesteg, skolestorleik, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) (2002)
01552: Grunnskolen, etter organisasjonsform, eigeforhold og skolens storleik (talet på elevar) (K) (avslutta serie) (1994 - 2000)
01555: Klasser, etter klassesteg, skolens organisasjonsform og eigeforhold (K) (avslutta serie) (1994 - 2000)
04929: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 2 (B) (avslutta serie) (2001 - 2005)
04672: D. Grunnskoleopplæring, bydel - nivå 3 (B) (avslutta serie) (2001 - 2005)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken