Utanrikshandel med tenester

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10193: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter verdsdel (2012K1 - 2017K2)
10191: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring (SN2007) (mill. kr) (2012K1 - 2017K2)
11603: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring (SN2007). Revisjonar frå førre publisering (prosent) (2016K1 - 2017K1)
11519: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tjenestetype (mill. kr) (2015K1 - 2017K2)
Avslutta tidsserier
10192: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tjenestetype (mill. kr) (avslutta serie) (2012K1 - 2014K4)
09327: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter næring (SN2007) (mill. kr) (avslutta serie) (2011K1 - 2013K1)
09328: Utanrikshandel med tenester for ikkje-finansielle føretak, etter tjenestetype (mill. kr) (avslutta serie) (2011K1 - 2013K1)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken