Holdninger til og kunnskap om norsk u-hjelp

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10220: Holdninger til norsk bistand, etter kjønn og alder (prosent) (1972 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken