Prisindekser for transport og lagring

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09517: Tjenesteprisindekser (2010=100) (1998K1 - 2017K3)
07159: Godstransport på vei, prisindeks (2010=100) (2004K4 - 2017K3)
07247: Lagring, prisindeks (2010=100) (2006K1 - 2017K3)
08408: Lufttransport med passasjerer, prisindeks (2010=100) (2006K1 - 2017K3)
08922: Post- og distribusjonsvirksomhet, prisindeks (2010=100) (2006K1 - 2017K3)
07233: Sjøtransport, prisindeks, etter næring (SN2007) og frakttype (2006=100) (2006K1 - 2012K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken