Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09746: Tjenestepensjoner, etter pensjonsplan, pensjonsordning og pensjonsinnretning (mill. kr) (2004 - 2016)
08414: Individuelle pensjoner, etter pensjonsinnretning (mill. kr) (2004 - 2016)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken