Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
04163: Tannstatus, etter alder (F) (1985 - 2016)
04778: Sysselsatte personer i tannhelsetjenesten, hovedarbeidsforhold, etter kjønn, alder og utdanning (F) (2003 - 2016)
04779: Sysselsatte personer, hovedarbeidsforhold, i tannhelsetjenesten, etter utdanning og ukentlig avtalt arbeidstid (F) (2003 - 2016)
05828: Avtalte årsverk i offentlige tannhelsetjeneste, etter utdanning (F) (2003 - 2016)
05829: Avtalte årsverk i den private tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (2002 - 2016)
05680: Tannleger med og uten spesialitet med utenlandsk landbakgrunn, etter landsdel og landbakgrunn (2003 - 2016)
KOSTRA
04920: G. Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
06139: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - nøkkeltall (F) (1999 - 2016)
04702: G. Tannhelsetjenesten - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
06141: G1. Konsern - Tannhelsetjenesten - grunnlagsdata (F) (1999 - 2016)
07148: G. Tannhelsetjenesten - kvalitet (F) (2001 - 2016)
Avslutta tidsserier
04815: Avtalte årsverk og fravær i form av fødselspermisjon og legemeldt sykefravær i tannhelsetjenesten, etter utdanning (F) (avslutta serie) (2003 - 2006)
05827: Utførte årsverk i offentlig tannhelsetjeneste, etter utdanning/yrke (F) (avslutta serie) (1992 - 2002)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken