Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08320: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F) (2000K2 - 2017K2)
08321: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2007) (F) (2008K1 - 2017K2)
03218: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og alder (prosent) (K) (2000K2 - 2017K2)
07905: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2007) (prosent) (K) (2008K1 - 2017K2)
08322: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og fingruppert næring (SN2007) (2008K1 - 2017K2)
08323: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedskommune og kjønn (K) (2000K2 - 2017K2)
08720: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent) (2000K2 - 2017K2)
07869: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og type sykefravær (prosent) (2001 - 2016)
09665: Sykefravær, etter kjønn og type sykefravær. Sesongjustert og ikke-sesongjustert (prosent) (2000K2 - 2017K2)
09040: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2007) og sektor (prosent) (2008K1 - 2017K2)
09041: Sykefravær for arbeidstakere, etter arbeidsstedsfylke og kjønn (prosent) (F) (2008K1 - 2017K2)
10989: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og alder (prosent) (2015K1 - 2017K2)
08679: Sykefravær ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), etter kjønn (prosent) (1972 - 2016)
11122: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedskommune og kjønn (K) (2015K1 - 2017K2)
11176: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2007) (F) (2015K1 - 2017K2)
11177: Arbeidstakere med legemeldt sykefravær, etter bostedsfylke, kjønn og alder (F) (2015K1 - 2017K2)
Avslutta tidsserier for legemeldt sykefravær
08724: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter bostedsfylke, kjønn og næring (SN2002) (F) (avslutta serie) (2000K2 - 2008K4)
08752: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og fingruppert næring (SN2002) (avslutta serie) (2000K2 - 2008K4)
03217: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn og næring (SN2002) (prosent) (K) (avslutta serie) (2000K2 - 2008K4)
03386: Legemeldt sykefravær for arbeidstakere, etter næring (SN2002) og bedriftsstørrelse (avslutta serie) (2001 - 2008)
06509: Legemeldt sykefravær, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) (2002K4 - 2008K4)
06798: Legemeldt sykefravær, etter kjønn og næring (SN2002) (avslutta serie) (2000K2 - 2002K3)
06433: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og alder (avslutta serie) (2000K2 - 2008K4)
06432: Legemeldte sykefraværstilfeller som er aktive i kvartalet, etter kjønn, varighet og næring (SN2002) (avslutta serie) (2000K2 - 2008K4)
Avslutta tidsserier for egenmeldt og legemeldt sykefravær
04716: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie) (2000K2 - 2008K4)
04717: Sykefravær for arbeidstakere, etter kjønn, næring (SN2002) og type sykefravær (prosent) (avslutta serie) (2001 - 2008)
08821: Sykefravær for arbeidstakere, etter varighet i kvartalet og type sykefravær (avslutta serie) (2001K4 - 2014K4)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken