Statens vegvesen - StatRes (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
07726: StatRes. Statens vegvesen. Ressursinnsats (avslutta serie) (2006 - 2013)
07741: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) (2006 - 2013)
09044: StatRes. Statens vegvesen. Aktiviteter og tjenester (avslutta serie) (2010 - 2013)
09067: StatRes. Statens vegvesen. Resultater (avslutta serie) (2010 - 2013)
07747: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, framkommelighet (avslutta serie) (2006 - 2013)
07748: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, trafikksikkerhet (avslutta serie) (2006 - 2013)
07749: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, miljø (avslutta serie) (2006 - 2013)
09034: StatRes. Statens vegvesen. Resultater, tilgjengelighet (avslutta serie) (2010 - 2013)
07750: StatRes. Statens vegvesen. Relaterte indikatorer (avslutta serie) (2006 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken