Styre og leiing i aksjeselskap

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08671: Aksjeselskap, etter størrelsen på styret, organisasjonsform, ansattegrupper, næring (SN2007) og styrerepresentantenes kjønn (2009 - 2017)
11455: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter organisasjonsform, rolletype og kjønn (F) (2009 - 2017)
11454: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter organisasjonsform, rolletype og landbakgrunn (innvandringskategori) (2009 - 2017)
08670: Daglige ledere i aksjeselskaper (AS/ASA), etter hvor mange foretak de er daglig leder i og kjønn (2007 - 2017)
08668: Styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS/ASA), etter antall styreroller og kjønn (2007 - 2017)
Avslutta tidsserier
08685: Nye aksjeselskap, etter størrelsen på styret, organisasjonsform, ansattegrupper, næring (SN2007) og styrerepresentantenes kjønn (avslutta serie) (2009 - 2013)
08687: Nye aksjeselskap, etter størrelsen på styret, organisasjonsform, ansattegrupper, næring (SN2007) og styrerepresentantenes utdanningsnivå (avslutta serie) (2009 - 2013)
05189: Rolleinnehavere i aksjeselskaper, etter næring (SN2002), organisasjonsform, rolletype, antall ansatte og kjønn (F) (avslutta serie) (2004 - 2008)
05190: Rolleinnehavere i aksjeselskaper. Nye foretak, etter næring (SN2002), organisasjonsform, rolletype, antall ansatte og kjønn (F) (avslutta serie) (2003 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken