Varehandel, strukturstatistikk

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Bedrifter
07916: Varehandel. Hovedtall, etter næringsundergruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
07917: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Bedrifter (2007 - 2015)
07918: Varehandel. Hovedtall. Bedrifter (F) (2007 - 2015)
07919: Varehandel. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (2007 - 2015)
Foretak
07434: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007). Foretak. Foreløpige tall (2007 - 2016)
07920: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
07921: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og sysselsettingsgruppe. Foretak (2008 - 2015)
07922: Varehandel. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
07923: Varehandel. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
07924: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe for solgte handelsvarer (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
07925: Varehandel. Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
07926: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2007) og omsetningsgruppe. Foretak (2007 - 2015)
07927: Beholdningsendringer av varer og tjenester og av varer og tjenester for videresalg, etter næringsgruppe (SN2007). Foretak (2007 - 2015)
Fellestabeller
09940: Strukturstatistikker. Hovedtall for foretak, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
09941: Strukturstatistikker. Hovedtall for bedrifter, etter næring (SN2007) (1- , 2- og 3-siffer Nace) (2010 - 2015)
Avslutta tidsserier
04332: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN2002). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) (2002 - 2008)
04989: Varehandel. Hovedtabell, etter næringsundergruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2002 - 2008)
04990: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2002 - 2008)
03864: Varehandel. Hovedtall. Bedrifter (F) (avslutta serie) (2000 - 2008)
04991: Varehandel. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN2002). Bedrifter (avslutta serie) (2002 - 2008)
04731: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04715: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04994: Varehandel. Bruttoinvesteringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04995: Varehandel. Bruttoinvesteringer, etter art og næringsundergruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04997: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN2002) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04993: Varehandel. Prosentvis fordeling av omsetning på ulike næringer, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04998: Varehandel. Hovedtall, etter omsetningsgruppe og næringshovedgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
04988: Beholdningsendringer av varer og tjenester og av varer og tjenester for videresalg, etter næringsgruppe (SN2002). Foretak (avslutta serie) (2002 - 2008)
03884: Beholdningsendringer av varer og tjenester og av varer og tjenester for videresalg, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03880: Varehandel. Bruttofortjeneste, etter næringsgruppe (SN94) for solgte handelsvarer. Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03695: Varehandel. Hovedtabell, etter næringsundergruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) (1999 - 2001)
03868: Varehandel. Hovedtall, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) (1999 - 2001)
03885: Varehandel. Hovedtall, etter næringshovedgruppe (SN94). Foretak. Foreløpige tall (avslutta serie) (2001)
03879: Varehandel. Investeringer, etter art og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03878: Varehandel. Investeringer, etter type anleggsmiddel og næringsundergruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03881: Varehandel. Omsetning, etter næringsgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03901: Varehandel. Hovedtall, etter region og næringshovedgruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) (2000 - 2001)
03871: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN94). Foretak (avslutta serie) (2000 - 2001)
03899: Varehandel. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN94). Bedrifter (avslutta serie) (2000 - 2001)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken