Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
07366: Produktivt skogareal (dekar) (K) (2008 - 2016)
10613: Skogeiendommer og skogareal, etter eierkategori (2013 - 2016)
06331: Produktivt skogareal, etter eiendomsstørrelse (dekar) (F) (2005 - 2016)
06310: Skogavvirkning for salg, etter eiendomsstørrelse (m³) (F) (2005 - 2016)
06307: Skogeiendommer, etter eiendomsstørrelse (dekar) (F) (2005 - 2016)
06311: Skogeiendommer, etter hvor mange år det er avvirket for salg (F) (1996-2005 - 2007-2016)
06327: Skogeiendommer, etter hvor mange år det er avvirket for salg og størrelse (1996-2005 - 2007-2016)
06316: Skogeiendommer i kombinasjon med aktiv jordbruksdrift, etter eiendommens produktive skogareal (F) (2006 - 2016)
06387: Skogeiendommer med skogavvirkning for salg, etter eiendomsstørrelse (dekar) (F) (2005 - 2016)
06659: Ungskogpleie og skogplanting, etter størrelsen på produktivt skogareal (dekar) (F) (2006 - 2016)
09066: Skogfondregnskapet. Total beholdning, utbetalinger og innbetalinger (1 000 kr) (F) (2009 - 2016)
Avslutta tidsserier
06332: Skogeiendommer med personlige skogeiere, etter kjønn, alder og eiendomsstørrelse (avslutta serie) (2005)
06314: Skogeiendommer med personlige skogeiere, etter skogeierens kjønn og alder (F) (avslutta serie) (2005)
06312: Skogeiendommer, etter skogeiers kjønn og eiendomsstørrelse (F) (avslutta serie) (2005 - 2011)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken