Byggeaktivitet i strandsonen

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
08917: Strandsoneareal på fastlandet, etter helling og arealstatus (dekar) (K) (2000 - 2017)
06505: Bygninger i strandsona, etter bygningstype (K) (2000 - 2017)
10547: Bygninger langs vassdrag, etter bygningstype (K) (2000 - 2017)
10921: Vassdragssonen, etter arealstatus (dekar) (K) (2000 - 2017)
Avslutta tidsserier
03938: Bygningspåvirket kystlinje (prosent) (F) (avslutta serie) (1985 - 2008)
08129: Bygningspåvirket kystlinje (prosent) (K) (avslutta serie) (2000 - 2011)
04088: Bygningspåvirket kystlinje (prosent) (K) (avslutta serie) (1985 - 2008)
01405: Kystlinje, etter type (km) (K) (avslutta serie) (2003 - 2009)
08130: Bygningspåvirket vassdragslinje (prosent) (K) (avslutta serie) (2000 - 2014)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken