Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09472: Stortingsvalet. Røystegjevingar, etter gyldigheit og tidspunkt for røysting (K) (2005 - 2017)
11691: Stortingsvalet. Røystegjevingar, etter gyldigheit og tidspunkt for røysting (K) (2005 - 2017)
08089: Stortingsvalet. Gjevne røyster, etter gyldigheit og tidspunkt for røysting (K) (1945 - 2017)
08092: Stortingsvalet. Godkjende røystesedlar, etter parti/valliste. (K) (1945 - 2017)
08304: Stortingsvalet. Godkjende røyster, etter parti/valliste. Bydel/valkrins i utvalde kommunar (prosent) (B) (2001 - 2017)
08287: Stortingsvalet. Endring frå førre val si mengde av godkjende røyster, etter parti/valliste (prosentpoeng) (F) (1977-1981 - 2013-2017)
09473: Stortingsvalet. Godkjende røyster, etter tidspunkt for røysting og parti/valliste (K) (2005 - 2017)
08093: Stortingsvalet. Røysteføre (K) (1945 - 2017)
08243: Stortingsvalet. Valdeltaking i prosent (K) (1945 - 2017)
05968: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjøn og alder (prosent) (2001 - 2013)
05969: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjøn og botid (prosent) (2001 - 2013)
05967: Stortingsvalet. Valdeltaking i utvalet av norske statsborgarar med innvandrarbakgrunn, etter kjøn og landbakgrunn (prosent) (2001 - 2013)
08219: Stortingsvalet. Valde representantar, etter kjøn og politisk parti (F) (1945 - 2017)
08310: Stortingsvalet. Parti/vallister som tok siste distriktsmandat og manglande røyster før andre parti/vallister før å ta eit mandat (F) (1989 - 2017)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken