Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
09472: Stortingsvalget. Røystegjevingar, etter gyldigheit og tidspunkt for røysting (K) (2005 - 2013)
08089: Stortingsvalget. Avgitte stemmer, etter gyldighet og stemmetidspunkt (K) (1945 - 2013)
08092: Stortingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste. (K) (1945 - 2013)
08304: Stortingsvalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste. Bydel/valgkrets i utvalgte kommuner (prosent) (B) (2001 - 2013)
08287: Stortingsvalget. Endring fra forrige valg i mengde av godkjente stemmer, etter parti/valgliste (prosentpoeng) (F) (1977-1981 - 2009-2013)
09473: Stortingsvalget. Godkjende røyster, etter tidspunkt for røysting og parti/valliste (K) (2005 - 2013)
08093: Stortingsvalget. Stemmeberettigede (K) (1945 - 2013)
08243: Stortingsvalget. Valgdeltagelse i prosent (K) (1945 - 2013)
05968: Stortingsvalget. Valgdeltagelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og alder (prosent) (2001 - 2013)
05969: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og botid (prosent) (2001 - 2013)
05967: Stortingsvalget. Valgdeltakelse i utvalget av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, etter kjønn og landbakgrunn (prosent) (2001 - 2013)
08219: Stortingsvalget. Valgte representanter, etter kjønn og politisk parti (F) (1945 - 2013)
08310: Stortingsvalget. Parti/valglister som tok siste distriktsmandat og manglende stemmer for andre parti/valglister for å ta et mandat (F) (1989 - 2013)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken